ou

GreenTea:

#第九届萤火虫动漫游戏嘉年华# 

#東方projet# #芙兰朵露·斯卡雷特# #東方賽車娘# 

出镜:@与一同学

BUG:

填张旧坑,神奇会馆出品,大概下个礼拜能平坑(吧


杀生丸:幽篁月

小玲    :BUG

摄影     :落地成灰